Algemene voorwaarden

Annuleren/wijzigingen
Een gemaakte reservering kan tot 6 werkdagen voor aanvang van de tour kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering 5 tot 3 werkdagen voor aanvang van de tour rekenen wij 10% annuleringskosten. Bij latere annuleringen wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

Het aantal deelnemers dat 24 uur voor aanvang van de boeking bekend is, zal ook worden doorbelast.

Ook bij vertraging eindigt de rondleiding altijd op het afgesproken tijdstip. Bij een gewenste verlenging brengen wij €35,- ex btw extra in rekening.

In het geval van noodweer biedt UrbanGuides in overleg met de klant een alternatief programma, voordat overgegaan wordt tot kosteloze verplaatsing of annulering van een tour.

Facturatie/Betaling
UrbanGuides stuurt na afloop van een geboekte rondleiding een digitale factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bij boekingen van €1000,- of meer stuurt UrbanGuides een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling zal de reservering verder behandeld worden.

Facturen dienen o.v.v. het factuurnummer binnen 2 weken te worden voldaan op rekeningnummer NL13INGB0006006511. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant een herinnering per e-mail. Indien de klant verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen is UrbanGuides gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

UrbanGuides is Cultuurkaart acceptant. Indien uw onderwijsinstelling per cultuurkaart wenst te betalen dient dit bij de reservering aangegeven te worden. Na ontvangst van het schoolnummer, leerjaar, leerniveau, naam docent, aantal docenten en aantal leerlingen zal UrbanGuides een weborder indienen, welke goedgekeurd dient te worden door de school.

Aansprakelijkheid tijdens rondleidingen
Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan een rondleiding. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een rondleiding kan UrbanGuides daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.